wystawa okręgu rzeszów


Dodano 29 lipca 2015 o godz. 11:57

                                    D E K L A R A CJA                      Dębica  12-13 Grudzień 2015 rok

 

 

 

zgłoszeniowa gołębi na 63 Wystawę Gołębi Pocztowych Okręgu Rzeszów  Organizowaną  przez PZHGP Oddział Dębica  w dniach 12-13 grudzień 2015 roku.

 

Miejsce Wystawy – DĘBICA  HALA SPORTOWA  UL. KOŚCIUSZKI  (Dawna Jednostka Wojskowa)

 

Nazwisko i Imię Hodowcy:  ......................................................................................................................................

 

Adres zamieszkania : .................................................................................................................................................

 

Oddział : .....................................................................................................................................................................

 

 

L.p.

Nr obrączki rodowej

Płeć

Kolor

Klasa

Suma kkm

Suma coef.

Ilośc konk

Uwagi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do powyższej deklaracji  zbiorczej należy dołączyć deklaracje wystawową dla pojedynczego gołębia wraz ze specyfikacją konkursów z dwóch lat kwalifikujących gołębie na Wystawę na drukach dostępnych na stronie www.pzhgp.pl w dziale "DRUKI", 

Specyfikacja konkursów  ma być  sprawdzona  i  potwierdzona przez macierzysty Zarząd Oddziału.

Kolory gołębi należy wpisać w pełnej nazwie lub skrótem   np.:    nieb.-nakr.-pstr.  lub  czerw.-nakr.

 

KATEGORIE (klasy)

 

1. STANDARD OLIMPIJSKI    - za dwa lata; 2014 r. i 2015 r. 

 

Na Wystawie będą obowiązywać następujące kategorie:

1a - Kategoria Standard - samczyki:

Konkursy zdobyte w latach 2014 i 2015 – łącznie 2 500 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy

minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W roku 2015minimum 30% obowiązującego

kilometrażu( tj. 750 kkm).

1b - Kategoria Standard – Samiczki:

Konkursy zdobyte w latach 2014 i 2015 – łącznie 2 000 kkm, uzyskanych na bazie 1:5 z lotów pow. 100 km i przy

minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W roku 2015 minimum 30% obowiązującego

kilometrażu  ( tj. 600 kkm).

1c - Kategoria Standard – Samczyki młode - 3 konkursy zdobyte w 2015 roku na bazie 1;5 z lotów powyżej 100 km

1d - Kategoria Standard – Samiczki  młode - 3 konkursy zdobyte w 2015 roku na bazie 1;5 z lotów powyżej 100 km

 

 

 

2. - Kategoria Sport – A, B, C, D, E , F, G, H

Gołębie sklasyfikowane wg najmniejszego coefficjentu uzyskanego w latach 2014 i 2015 z list

konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. Kategorie F, G, H sklasyfikowane wg coefficjentu za

2015 rok.

Nagrody 20 % tylko za sport.

 

 

3. - Kategoria Sport  - wyczyn_za 2 lata (samce i samice razem)

 Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego kilometrażu uzyskanego w latach 2014 i 2015 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5

Nagrody 20 % za sport.

 

 

4a. . - Kategoria Standardowo - Wyczynowa  - _samce w roku_2015

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego kilometrażu  uzyskanego 2015 roku z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. Ustala się w roku 2015 limit min. 2500 kkm

Nagrody za sport i za standart

4b . - Kategoria Standardowo  - Wyczynowa - _samice w roku_2015

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego kilometrażu  uzyskanego 2015 roku z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5. Ustala się w roku 2015 limit min 2000 kkm

Nagrody za sport i za standart

 

 

 

5. - Kategoria Weterani

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso - kilometrażu uzyskanego w ciągu całej kariery lotowej z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

Wymogi - min. 30 kk - 1.0  i 20 kk – 0.1 oraz co najmniej 1 konkurs w roku 2015

 

 

 

6.a.  - Kategoria standardowa dalekodystansowa_samczyki 

a) samczyki które uzyskały   konkurs z lotu powyżej 500 km

Nagrody 20 % standard

6.a.  - Kategoria standardowa dalekodystansowa_samiczki

a) samiczki  które uzyskały   konkurs z lotu powyżej 500 km

Nagrody 20 % standard

 

 

7a. - Kategoria standard_samczyki_młode

 samczyki które uzyskały w lotach gołębi młodych  w 2015 roku co najmniej jeden konkurs - nagrody za standard

7b. - Kategoria standard_samiczki_młode

samiczki  które uzyskały w lotach gołębi młodych  w 2015 roku co najmniej jeden konkurs - nagrody za standard

 

 

UWAGI   ORGANIZACYJNE:

  1. Opłata za jednego gołębia - 8 zł, zgodnie z deklaracją zgłoszeniową najpóźniej w dniu dostarczania gołębi na wystawę.
  2. Zarządy Oddziałów skompletują całą dokumentację wystawową składającą się z Deklaracji zgłoszeniowych poszczególnych hodowców wraz z deklaracjami i specyfikacją konkursów  na poszczególne gołębie  – i po sprawdzeniu jej i podpisaniu dostarczą osobiście do siedziby Oddziału  Dębica - po uzgodnieniu telefonicznym - w dniu  20 listopada o godz. 16.00 do 17.00.
  3. W/w dokumenty Zarządy Oddziałów  mogą  przesłać pocztą na adres  Przewodniczącego Komitetu Wystawowego    przesyłką priorytetową.  Adres wysyłki: Ryszard Kuźniar Nagawczyna 406, 39-200 Dębica
  4. Obowiązujące listy konkursowe za lata 2014 i 2015 dostarczy Okręg Rzeszów (V-ce Prezes d/s lotowych Okręgu Rzeszów – Krzysztof Kojder)

E.      Zarząd Okręgu planuje wystawić reprezentację na Wystawę Ogólnopolską w styczniu 2016 r. we wszystkich klasach olimpijskich tj; Standard Olimpijski – samczyki i samiczki po 5 gołębi; standard olimpijski młode samczyki i samiczki - po 2 gołębie,  Sport Olimpijski – Kat.A, B, C, D, E, F, G, H  ORAZ SPORT WYCZYN  za 2 lata  po 3 gołębie w klasie.

F.       Termin dostarczenia gołębi na Wystawę Okręgową – 11.XII.2015 r. w godz. 15.00 – 18.00.

G.      Wręczenie nagród z wystawy oraz za współzawodnictwa Okręgu Rzeszów  za sezon lotowy 2015 odbędzie się w dniu 13 grudzień (niedziela) 2015r. o godz. 12.00

H.      Odbiór gołębi z wystawy - w niedzielę po godz. 15.00.

 

  1. Zobowiązuje się Zarządy Oddziałów do poinformowania swoich członków, których gołębie zostały

zakwalifikowane na Wystawę Ogólnopolską, o obowiązku dostarczenia swoich gołębi na wyznaczone miejsce

 

  1. Adresy Korespondencyjne Organizatora Wystawy:

Ryszard Kuźniar Nagawczyna 406, 39-200 Dębica

Andrzej Warchoł ul. Brzozowa 4, 39-200 Dębica

 

  1. Godziny otwarcia Wystawy

12  grudnia sobota    09.00-18.00

13  grudnia niedziela 09.00-15.00

 

 

 

Sekretarz Wystawy:                                                                             Przewodniczący:

Andrzej Warchoł                                                                                  Ryszard Kuźniar

 

 

Otrzymują :

1.Prezes Okręgu A.Mazur

2. Oddziały Okręgu

3.a/a

 

Ostatnio dodane listy konkursoweKLUCZBORK

13 września 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-19 20:39

CZĘSTOCHOWA

6 września 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-09 06:57

KRAKÓW

30 sierpnia 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-04 09:18

TARNÓW

23 sierpnia 2015

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2015-09-04 09:17

Przejdź do list konkursowych